Frivillige 

Gimle har omkring 150 engagerede frivillige, der går under navnet Gimlerne. Gimlerne er drivkraften, der gør det muligt at tilbyde Roskilde og omegn mere end 300 musik- og kulturarrangementer årligt. Uden frivillige – intet Gimle! Læs mere om frivillighed på Gimle og hvordan du bliver en del af frivilligfamilien her

 Ansatte 


Lars Månsson Sloth: Spillestedsleder, [email protected]

Maria Grongstad: Souschef, PR- og markedsføringschef, [email protected]  (På barsel)

Henrik Holm: PR- og markedsføringsansvalig, [email protected] (Barselsvikar)

Gry Dahl-Jensen: Regnskabschef, [email protected]     

Jeannette Schrøder: Regnskabsassistent, [email protected]

Lauge Hede Kjærum: Booking og produktionsansvarlig, [email protected]

Anne Vang Mouritsen: Produktionskoordinator, [email protected]

Jannik Søborg Nielsen: Bar- og driftschef, [email protected] 

Kirsten Tranborg Hansen: Frivillighed, [email protected]

Mark Anthony Dangaard-Ford: Chef tekniker, [email protected] 

Josefine Clara Mahler: Eventekniker elev, [email protected] 

Laust Sørensen: Køkkenchef, [email protected]

Sebastian Hjort Jørgensen: Kok

Esther Rey: Rengøring

Maria Daa Stridsland: Grafiker (freelance), [email protected]

Bestyrelse 

Gimle drives af Fonden-Gimle, hvis formål er at drive et ungdomskulturhus i Roskilde med hovedvægt på rytmisk musik, at styrke et bredt ungdomskulturelt arbejde i Roskilde, at styrke ungdomskulturen og rytmisk musik i Danmark i øvrigt. Læs Fonden-Gimles vedtægter her.

Fondens bestyrelse er det ledende organ på Gimle. Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer. Bestyrelsen er bredt sammensat, således at den afspejler Gimles bagland: politikere, frivillige samt forskellige fagligheder. To medlemmer udpeges af Foreningen Gimle som er de frivillige på Gimles forening, to medlemmer udpeges af Byrådet i Roskilde og tre medlemmer udpeges af Foreningen Roskilde Festival. 

Bestyrelsen i Fonden-Gimle består af:

Anders Wahren

Formand

Stilling: Divisionschef for Roskilde Festival Gruppens Program Division/Programchef for Roskilde Festival 

Udpeget af Foreningen Roskilde Festival i 2017

•    Medlem af bestyrelsen for MXD (Music Export Denmark)
•    Production manager og senere booker på Gimle i perioden 2000-2006
•    Agent hos Live Nation DK i perioden 2007-2011, i tiden hos Live Nation medstifter af Copenhell

Kompetencer: Koncertbooking, kunstnerisk kuratering, spillestedsdrift, musikbranchen, strategisk planlægning, arbejde med frivillige ledere og håndtering af presse.

Claus Bo Larsen

Næstformand

Stilling: Daglig leder af Jyllingehallerne

Udpeget af Kommunalbestyrelsen Roskilde Kommune, for perioden 2018-2021 

•    Formand for Kultur- og Idrætsudvalget Roskilde Kommune
•    Medlem af Roskilde Byråd for Socialdemokratiet
•    Medlem af Musikbyudvalget Roskilde Kommune
•    Medlem af den politiske følgegruppe for Opera Hedeland
•    Medlem af Kulturskolens bestyrelse, udpeget af Roskilde Byråd
•    Medlem af Gulddysse Kulturgårds bestyrelse, udpeget af Roskilde Byråd
•    Tidligere formand for Jyllinge Gundsømagle Idrætsforening med ca. 7200 medlemmer. 
•    Mangeårig frivillig ansvarsperson på Roskilde Festival, for Jyllinge Gundsømagle Gymnastikforening.

Kompetencer: Politisk samarbejde, ledelse af kulturorganisationer, frivillighed, virksomhedsdrift.

Christian Lynge 

Bestyrelsesmedlem 

Stilling: Servicechef i Roskilde Kulturservice

Udpeget af Foreningen Roskilde Festival i 2009

•    Bestyrelsesmedlem Roskilde Kulturservice A/S 
•    Tidligere selvstændig erhvervsdrivende med eget snedkeri

Kompetencer: Ledelse, personalehåndtering, frivillighed, bygningsdrift, håndværk.

Birgitte Kirkhoff Eriksen

Bestyrelsesmedlem 

Stilling: Direktør for Museet for Samtidskunst

Udpeget af Roskilde Festival 2019

 • Medlem af Folketingets Kunstudvalg
 • Censor, Københavns Universitet
 • Medlem af bestyrelsen for Gasværket, Roskilde
 • Mentor i BKF
 • Medlem af peergruppen / mentor, MALT AIR
 • Medlem af ledelsesnetværket NEW
 • Medlem af IKT og ICOM
 • Cand.mag. i kunsthistorie, KU
 • Diplomuddannelse i ledelse, kunst og kultur
 • Tidligere ansættelser: Kunstfaglig inspektør Sorø Kunstmuseum og ARKEN
 • Gallerist, kirkhoff contemporary art

Kompetencer: Strategisk ledelse, forandringsledelse, personaleledelse, økonomisk ledelse, bestyrelsesarbejde, kuratering, fundraising.

Jacob Søegaard Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Stilling: Gartneriejer 

Udpeget af Roskilde Byråd for perioden 2018 – 2021

•    Medlem af Roskilde Byråd for Venstre
•    Medlem Sundheds og omsorgsudvalget
•    Medlem af Erhvervsudvalget UVEC 
•    Bestyrelsesmedlem Gartnernes Forsikring 
•    Næstformand Handicaprådet 
•    Bestyrelsesmedlem Frivilligcentret
•    Bestyrelsesmedlem Gundsølillehallen
•    Næstformand Dansk Gartneri Sjællandskredsen 

Kompetencer: Bestyrelsesarbejde, økonomi, personaleledelse, virksomhedsdrift, forsikringer, politisk samarbejde. 

Kirsten Tranborg Hansen

Bestyrelsesmedlem 

Stilling: Studerende

Udpeget af Foreningen Gimle i 2019 

•    Frivillig afviklingsansvarlig på Gimle
 

Kompetencer: Frivillighed, ledelse, koncertafvikling.
 

Jens Clausen

Bestyrelsesmedlem

Stilling: Produktchef VVS hos Hatten A/S

Udpeget af Foreningen Gimle i 2020

•         Frivillig i Klub Balder 
 
Kompetencer: Frivillighed, ledelse, tovholder, håndværk.
 

Foreningen Gimle er Gimles frivilligforening og bestyrelsen her, er bl.a. med til at sikre de frivilliges indflydelse på Gimle. Der afholdes generalforsamling i februar hvert år. Foreningen Gimles bestyrelse, i daglig tale Frivilligrådet, består af:

Belinda Hoier, Formand 

Anna Olsen, Næstformand

Kirsten Hansen, Kasserer

Jason Wallies, Bestyrelsesmedlem

Marie Roemer, Bestyrelsesmedlem

Jens Clausen, Bestyrelsesmedlem

Magnus Therkelsen, Bestyrelsesmedlem

Trine Boardman, Suppleant

Georg Galster, Suppleant